Jak często należy wykonywać bilans zdrowia dziecka?

Dziecko od urodzenia powinno być pod opieką odpowiedniego lekarza. Aż do ukończenia pełnoletności pacjenta obowiązek ten spoczywa na pediatrze, który dba nie tylko o profilaktykę i leczenie rozmaitych chorób, ale też zdrowy, prawidłowy rozwój dziecka. W tym celu należy regularnie przeprowadzać tzw. bilans zdrowia dziecka. Jak często należy go wykonywać oraz na czym polega to badanie? Odpowiadamy na te pytania w artykule.

Czym jest bilans zdrowia dziecka?

Bilans zdrowia dziecka to badanie profilaktyczne, które pozwala sprawdzić, czy maluch rozwija się w prawidłowy sposób. Przeprowadzane regularnie umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, wad rozwojowych oraz chorób, które w późniejszym etapie mogłyby być trudniejsze do wyleczenia. Choć bilans nie jest obowiązkowym badaniem, jego przeprowadzanie jest bardzo zalecane, ponieważ pozwala na zdiagnozowanie m.in.:

  • wad słuchu i wzroku,
  • wad postawy,
  • wad żywieniowych, niedowagi lub nadwagi,
  • zaburzeń w rozwoju psychicznym lub fizycznym (np. niskorosłość).

Ponadto podczas kontroli pediatra może wykryć zaburzenia ciśnienia tętniczego, dzięki czemu szybko skieruje pacjenta na dalsze badania oraz odpowiednie leczenie.

Kiedy wykonuje się bilans zdrowia dziecka?

Pierwszy bilans zdrowia dziecka – tzw. bilans zero – wykonywany jest zaraz po urodzeniu dziecka przez pediatrę w szpitalu, a w jego zakres wchodzą m.in. badania przesiewowe. Dzięki nim można wykryć np. wrodzoną niedoczynność tarczycy. Kilka kolejnych kontroli przeprowadzanych jest jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia, a następnie w wieku:

  • 2 lat,
  • 4 lat,
  • 6-7 lat,
  • 9-10 lat,
  • 13-14 lat,
  • 18-19 lat.

W trakcie kontroli, poza stanem zdrowia, pediatra określa, czy dziecko może rozpocząć naukę w szkole, a także czy jego proces dojrzewania płciowego przebiega poprawnie.